Livrare gratuită la toate comenzile peste 149 RON în limita kilometrilor interni Fan Courier | Comenzile se onorează în maxim 3-4 zile lucrătoare

Termeni şi condiţii

Termenii şi condiţiile noastre

Global Hubb Ltd.

Termenii şi condiţiile noastre de vânzare. Vă rugăm să citiţi termenii şi condiţiile de faţă înainte de plasarea comenzii şi vă recomandăm să le păstraţi pe suport fizic pentru referinţă în viitor.

Aceste condiţii („condiţiile”) furnizate de „Global Hubb Ltd” („Compania”) unui client („Clientul”) fac parte integrantă din fiecare contract („contractul”), încheiat de companie pentru furnizarea de produse („produsele”) şi servicii („serviciile”) de către Companie. Compania încheie contracte în condiţiile convenite între Companie şi Client şi în conformitate cu termenii şi condiţiile. Orice modificare a oricăreia dintre condiţii va produce efecte numai dacă se face în scris şi este semnată de administratorul companiei.

Termenii şi condiţiile noastre („termenii”) sunt valabile pentru toate operaţiunile cu produse şi servicii şi sunt stabilite mai jos. Vă rugăm să acordaţi atenţie lecturii acestora. De asemenea, vă rugăm să citiţi declaraţia noastră de confidenţialitate în ceea ce priveşte informaţiile personale furnizate de dumneavoastră.

Definiţii

În cadrul acestor Termeni şi Condiţii:

1.1 „Contract” înseamnă contractul dintre dumneavoastră şi noi pentru vânzarea şi cumpărarea de produse şi /sau servicii.

1.2 „Materialul clientului” înseamnă orice documente, planuri, desene, specificaţii, logo-ul, detalii, grafică, fotografii sau orice alte înregistrări de informaţii sub orice formă pe care ni le-aţi furnizat în legătură cu produsele.

1.3 „Livrare” înseamnă data la care mărfurile ajung la dumneavoastră.

1.4 „Expediere” înseamnă data la care mărfurile pleacă de la sediile noastre.

1.5 „În scris” înseamnă orice comunicare prin scrisoare, fax sau e-mail, cu condiţia să fie în conformitate cu aceşti termeni.

1.6 „Confirmarea comenzii” reprezintă o confirmare scrisă de acceptare a comenzii dumneavoastră trimise prin e-mail, fax sau scrisoare.

1.7 „Părţi” se referă la dumneavoastră şi noi.

1.8. „Ofertă” înseamnă o ofertă oficială scrisă care face o descriere a specificaţiei produselor şi/sau serviciilor furnizate de noi

1.9 „Termeni” reprezintă aceşti termeni şi condiţii de vânzare

1.10 „Subsemnaţii” sau „al nostru” sau „noi” sau „Compania” se referă la Global Hubb Ltd, o companie înregistrată în Anglia sub numărul 9708112. Sediul nostru este situat la adresa Unit A, Henfield Business Park, Henfield, West Sussex, BN5 9SL, Marea Britanie. Numărul centralei noastre telefonice este +44/0844 8549 932, iar adresa de e-mail a companiei noastre este [email protected]

1.11 „Dumneavoastră” sau “a dumneavoastră” sau “clientul” se referă la dumneavoastră, clientul, cumpărătorul produselor şi serviciilor în cadrul tranzacţiilor cu noi.

1.12 „Produse” reprezintă orice produse sau servicii, comandate de la noi.

1.13 „Servicii” înseamnă producţia produselor simple sau la comandă de către noi.

1.14 „Site web” înseamnă orice site-uri operate de Global Hubb Ltd

Termeni şi condiţii generale

2.1 Vă rugăm să acordaţi atenţie lecturii acestor termeni şi condiţii, deoarece de aici aflaţi ce drepturi şi obligaţii aveţi şi deoarece contractul dintre părţi este reglementat de acestea, prin excluderea integrală a oricăror alte condiţii explicite sau implicite inclusiv termeni sau condiţii, pe care pretindeţi că le aplicaţi în baza unei comenzi de achiziţie, confirmare a comenzii sau a unui document similar. Acceptarea comenzilor plasate depinde de acceptarea de către dumneavoastră a faptului că relaţia dintre părţi este reglementată exclusiv de aceşti termeni. Se convine în mod special că prin orice comandă de achiziţie sau document similar din partea dumneavoastră legat de oferta noastră veţi accepta termenii de faţă şi oferta, dar exclusiv în propriile scopuri administrative.

2.2 Aceşti termeni şi oferta reprezintă întreaga înţelegere a părţilor şi înlocuieşte orice promisiuni, declaraţii, acţiuni şi înţelegeri prealabile dintre părţi şi pot fi modificate doar printr-un act scris semnat în numele nostru de către unul dintre directorii companiei noastre şi nicio altă acţiune din partea noastră (livrare de produse şi/sau servicii sau altă acţiune) nu se interpretează ca reprezentând acceptarea unei alte condiţii.

2.3 Ne rezervăm dreptul de a modifica aceşti termeni şi condiţii în orice moment prin afişarea schimbărilor pe site. Responsabilitatea dumneavoastră este să verificaţi termenii şi condiţiile afişate pe site în mod regulat pentru a vă asigura că aveţi cunoştinţă de cele mai recente versiuni publicate. Utilizarea acestui site după ce s-a înregistrat o modificare se consideră ca acceptare a termenilor şi condiţiilor modificate. Vă recomandăm ca periodic să imprimaţi şi să păstraţi în evidenţele dumneavoastră o copie a acestor termeni şi condiţii. Vă recomandăm, de asemenea, să imprimaţi formularele pe care le completaţi on-line. Orice modificare a termenilor şi condiţiilor trebuie să fie convenită în scris de noi, sau, dacă este cazul, de către compania cu care aţi încheiat un contract.

2.4 Am avut grijă să ne asigurăm că site-ul nostru (paginile de ajutor inclusiv) şi aceşti Termeni şi Condiţii nu se contrazic. Cu toate acestea, în cazul în care există neconcordanţe sau contradicţii, Termenii şi condiţiile prevalează faţă de orice paragraf contradictoriu sau neconform de pe site-ul nostru.

2.4 Puteţi beneficia şi de alte drepturi acordate de lege, inclusiv drepturile legale, fără a fi afectate de aceşti termeni şi condiţii.

2.5 Orice eroare tipografică, materială sau de altă natură sau omisiune din broşurile comerciale, ofertă, listă de preţuri, confirmarea comenzii sau alte documente sau informaţii emise de noi vor face obiectul corecturilor fără nicio responsabilitate din partea noastră.

2.6 Comunicarea prin telefon, instrucţiunile verbale, transmisiile prin fax sau email produc efecte juridice, cu condiţia respectării acestor termeni.

  1. Confidenţialitate şi drepturile de proprietate intelectuală

3.1 Părţile vor păstra secretul informaţiilor confidenţiale comunicate de o parte celeilalte, nu le va utiliza şi nu le va folosi în propriul avantaj, fără acordul celeilalte părţi.

3.2 Drepturile de proprietate intelectuală din orice documente, corespondenţă, software sau produse provenite de la noi sunt şi rămân proprietatea noastră.

Obligaţiile dumneavoastră

4.1 Garantaţi că:

4.1.1 Sunteţi unic responsabil pentru a vă asigura cu privire la compatibilitatea produselor şi/sau serviciilor cu un anumit scop şi vă bazaţi exclusiv pe propria competenţă şi judecată şi nu pe competenţele şi judecata noastră pentru stabilirea nivelului de adecvare.

4.1.2 Persoana care plasează comanda în numele dumneavoastră este autorizată de dumneavoastră, compania sau organizaţia dumneavoastră în acest sens şi confirmaţi că exclusiv persoane cu vârsta peste 18 ani, care au drept legal pot plasa comenzi pe site. Prin plasarea unei comenzi, garantaţi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte cu caracter obligatoriu şi că aveţi cel puţin 18 ani şi sunteţi de acord să respectaţi aceşti termeni.

4.1.3 Toate materialele clientului, instrucţiunile sau recomandările prezentate de dumneavoastră sau de către orice parte terţă în numele dumneavoastră în legătură cu produsele şi/sau serviciile în orice moment sunt corecte şi adecvate pentru utilizare;

4.1.4 Pe propria cheltuiala urmează să:

4.1.4.1 ne oferiţi materialele necesare pentru client într-un interval de timp suficient, care să ne permite să executăm Contractul în conformitate cu aceşti Termeni şi Confirmarea comenzii; şi

4.1.4.2 păstraţi copii duplicate ale tuturor materialelor clientului şi încheiaţi asigurare împotriva pierderilor accidentale sau prejudiciilor;

4.1.5 vă asiguraţi că materialul clientului nu are conţinut defăimător sau ilegal; şi

4.1.6 să vă asiguraţi că materialul clientului nu va încălca drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi şi că aţi obţinut toate acordurile necesare pentru a permite utilizarea materialului clientului aşa cum se prevede în comanda plasată.

4.2 Ne veţi despăgubi împotriva oricărei pierderi, costuri (inclusiv taxele legale şi TVA aferentă), daune, pretenţii, tarife şi cheltuieli suportate de noi ca urmare a:

4.2.1 unei încălcări de către dumneavoastră a garanţiilor stabilite în aceşti termeni;

4.2.2 erorilor din materialul clientului, instrucţiuni sau recomandări;

4.2.3 nefurnizării acestora într-un termen suficient pentru a ne permite să executăm contractul în vederea fabricării produselor şi/sau serviciilor în conformitate cu termenii săi;

4.2.4 unei pretenţii din partea unui terţ faţă de noi pentru o încălcare a oricăror drepturi de proprietate intelectuală ale unei alte persoane sau organizaţii care rezultă din folosirea specificaţiilor dumneavoastră sau a materialului clientului.

  1. Preţuri

5.1 Cu excepţia cazului în care Oferta prevede contrariul, toate preţurile noastre sunt ex works, inclusiv TVA şi exclud costurile pentru ambalaje, transport şi asigurare pe care le veţi plăti suplimentar către noi.

5.2 La comandarea mărfurilor pentru livrare în afara Regatului Unit şi ţările europene care nu fac obiectul scutirii, aveţi obligaţia să plătiţi taxele şi impozitele de import, care se percep odată ce pachetul ajunge la destinaţia specificată. Orice costuri suplimentare privind operaţiunile vamale vor fi suportate de dumneavoastră; nu avem niciun control asupra acestor taxe şi nu putem estima care pot fi acestea. Politicile vamale variază pe scară largă de la ţară la ţară, aşadar trebuie să contactaţi biroul local vamal pentru mai multe informaţii. În plus, vă rugăm să reţineţi că, atunci când comandaţi de pe site-ul nostru, sunteţi considerat importator şi trebuie să respectaţi toate legile şi reglementările din ţara în care vi se trimit produsele.  Vă rugăm să reţineţi că livrările transfrontaliere vor fi deschise şi verificate de către autorităţile vamale.
5.3 Costurile de livrare sunt considerate a fi acceptate prin însăşi plasarea comenzii.

5.4 Dumneavoastră veţi plăti către noi costurile precizate în ofertă, precum şi orice alte costuri convenite între noi şi dumneavoastră pentru furnizarea produselor şi / sau serviciilor sau alte taxe rezonabile care, la discreţia noastră, sunt obligatorii, inclusiv, dar fără limitare ca urmare a:

5.4.1 proiectelor urgente care necesită amânarea altor lucrări şi efectuarea orelor suplimentare de lucru;

5.4.2 conceperea graficii care urmează să fie produsă de noi;

5.4.3 creşterii semnificative a costurilor de manoperă, de materiale, ratelor de schimb, aprovizionare, transport, sau altor costuri de proiectare şi/sau fabricare în perioada dintre acceptarea comenzii şi începerea fabricării;

5.4.4 orice modificare a datelor de livrare solicitate de dumneavoastră;

5.4.5 orice schimbare de design, cantităţi sau specificaţii pentru produse şi/sau servicii care sunt solicitate de dumneavoastră;

5.4.6 orice întârzieri cauzate de instrucţiunile date de dumneavoastră sau nefurnizarea unor informaţii sau instrucţiuni adecvate;

5.4.7 complicaţii neaşteptate sau neprevăzute care decurg din specificaţia mărfurilor;

5.4.8 defecte ale materialului furnizat de client, inclusiv în cazul în care acesta nu are o calitate suficientă pentru a ne permite să producem mărfurile în conformitate cu oferta;

5.4.9 orice altă cauză care vă poate fi atribuită.

5.4.10 Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că preţurile şi descrierile produselor afişate pe site-ul nostru sunt corecte la momentul plasării comenzii.

5.4.11 Preţul produselor este cel prezentat pe pagina de checkout a site-ului nostru, atunci când aţi plasat comanda. Vă vom factura această sumă.

5.4.12 De asemenea, trebuie să plătiţi costul de expediere a produselor, astfel cum este indicat pe site-ul nostru la pagina de checkout.

5.4.13 În cazul puţin probabil că preţul afişat pe pagina de checkout este greşit şi descoperim acest lucru înainte de a accepta comanda, nu avem obligaţia să vă vindem produsele la preţul afişat. Încercăm întotdeauna să ne asigurăm că preţurile afişate pe site-ul nostru sunt corecte, cu toate acestea uneori pot apărea erori reale. În cazul în care descoperim o eroare a preţului produselor pe care le-aţi comandat, vă vom informa cât de curând posibil şi vă vom oferi opţiunea de a reconfirma comanda la preţul corect sau de a o anula. Dacă anulaţi comanda şi aţi plătit deja produsele, veţi primi o rambursare completă.

Comanda

6.1 Orice ofertă sau estimare oferită de noi este acordată în condiţiile de faţă şi nu constituie o ofertă de furnizare, ci serveşte doar ca o invitaţie de a plasa o comandă.

6.2 Ofertele şi specificaţiile pentru produse şi/sau servicii sunt furnizate de noi cu bună-credinţă, pe baza informaţiilor pe care ni le-aţi oferit.

6.3 Nicio comandă plasată de dumneavoastră nu se consideră acceptată de noi, decât când primiţi comunicarea confirmării şi acceptării comenzii dumneavoastră („Confirmarea comenzii”) sau începem fabricarea produselor dumneavoastră sau plasăm o comandă la oricare dintre furnizorii noştri de materiale sau instrumente special pentru comanda dumneavoastră sau începem furnizarea serviciului, indiferent care intervine mai repede. Pentru evitarea oricărei neclarităţi, începerea lucrărilor de pregătire nu va fi interpretată ca şi încheiere a unui contract sau acceptare a unei comenzi.

6.4 Sub rezerva oricărei specificaţii emise de către dumneavoastră şi menţionate în confirmarea comenzii sau ofertei şi acceptată de către noi, vom avea dreptul de a exercita controlul în ceea ce priveşte metoda de îndeplinire a serviciilor, producţia sau furnizarea produselor, la propria şi absoluta discreţie, putem să refuzăm utilizarea sau reproducerea unui material al clientului pe care îl considerăm a fi cu caracter ofensator, inadecvat, calomnios sau care ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale unei terţe părţi.

6.5 Dacă descoperiţi că aţi făcut o greşeală în comanda dumneavoastră trebuie să ne informaţi imediat. Comenzile acceptate de noi nu pot fi anulate sau modificate în vreun fel de dumneavoastră , decât cu acordul nostru scris şi cu condiţia să ne despăgubiţi integral pentru toate pierderile (inclusiv pierderile de profit), costurile (inclusiv costul manoperei şi materialelor folosite), daunele, costurile şi cheltuielile suportate de noi, ca urmare a anulării sau modificării.

6.6 În cazul în care anulaţi comanda după ce a fost acceptată de către noi, ne rezervăm dreptul de a deduce o taxă de administrare de până la 35% din valoarea totală a comenzii din orice rambursare cuvenită. Acest lucru este în plus faţă de orice deduceri efectuate ca urmare a costurilor suportate de către noi.

Plata

7.1 Toate facturile se plătesc în avans şi sunt datorate în ziua plasării comenzii şi înainte de începerea fabricaţiei sau prestării de servicii, cu excepţia cazului în care ne-am dat acordul în alt sens sau v-am oferit o facilitate de cont de credit.

7.2 Cu excepţia cazului în care ne-am exprimat acordul în scris, este posibil să vă facturăm în orice moment după ce produsele sunt disponibile pentru a fi expediate către dumneavoastră sau după ce serviciul a fost finalizat.

7.3 Cu excepţia cazului în care ne-am dat acordul în scris, dumneavoastră veţi plăti toate facturile, fără nicio reducere, deducere sau compensare în lire sterline (GBP).

7.4 În ceea ce priveşte plata facturilor noastre, timpul este esenţial.

7.5 Nu trebuie să efectuaţi plata în numerar sau în altă modalitate şoferului de la compania de livrare sau oricărui alt terţ care nu lucrează în sistemul bancar normal, care nu este angajat al nostru şi confirmaţi că nu vom accepta ca orice astfel de plăţi să vă descarce de obligaţia de a efectua plata.

7.6 Dacă aveţi un cont de credit la noi, plata se face după 30 de zile de la data facturii şi putem percepe dobânzi pentru întârzierea la plată calculate zilnic la 4% peste rata de bază a Bank of England atât înainte, cât şi după hotărâre, în conformitate cu Late Payment of Commercial Debts Act (Interest) Act 1998 [Legea privind întârzierea la plată a datoriilor comerciale din 1998].

7.7 În cazul în care orice sumă datorată în baza acestei legi sau a oricărui alt contract este întârziată la plată sau se emite o cerere de lichidare împotriva dumneavoastră sau în calitate de persoană comite un act de faliment sau s-a emis o cerere de faliment împotriva acesteia sau în cazul în care, în opinia noastră, reputaţia dumneavoastră a fost afectată din orice alt motiv:

7.8 Putem suspenda orice activitate şi/sau putem refuza orice livrări de bunuri şi/sau servicii conform prezentului contract până când se ajunge la acorduri satisfăcătoare pentru noi cu privire la plată sau credit.

7.9 Noi, fără a aduce atingere altor căi de atac, în ceea ce priveşte toate datoriile neplătite, avem dreptul de retenţie generală asupra tuturor bunurilor aflate în posesia noastră şi avem dreptul ca la expirarea preavizului de paisprezece zile transmis dumneavoastră, să dispunem de astfel de bunuri sau proprietăţi, în aşa fel şi la preţul pe care îl considerăm potrivit şi să aplicăm sumele pentru achitarea unor astfel de datorii.

7.10 Ne veţi despăgubi împotriva tuturor pierderilor, daunelor, costurilor şi cheltuielilor (inclusiv cheltuieli juridice pe bază de despăgubire) suportate de către noi, în legătură cu neplata oricărei sume datorate.

7.11 Ne veţi plăti cu titlu de daune compensatorii costurile noastre interne efectuate în legătură cu recuperarea oricărei datorii neplătite şi restante la rata de 40 £ pe oră pentru directori si 20 £ pe oră pentru alt personal sau o parte din oră plus toate costurile rezonabile suportate de noi şi aplicate dumneavoastră la costul convenit între noi ca fiind o estimare prealabilă corectă şi justificată a posibilei pierderi pe care o suferim pentru recuperarea sumelor de bani scadente şi datorate nouă.

7.12 Dacă recuperarea sumelor restante de la dumneavoastră este transmisă către un avocat sau agenţie de colectare a datoriilor, aveţi obligaţia să achitaţi costurile suportate de noi ca onorariu de avocat sau al agenţiei de colectare a datoriilor şi toate celelalte costuri auxiliare.

Cantitate

8.1 În acelaşi timp, ne vom strădui să livrăm cantitatea corectă şi vom fi îndreptăţiţi să vă facturăm cantitatea de mărfuri expediată.

Expediere şi livrare

9.1 Orice date precizate pentru livrarea produselor şi/sau serviciilor sunt exclusiv cu titlu aproximativ şi vor face obiectul îndeplinirii de către dumneavoastră şi/sau orice parte terţă care acţionează în numele dumneavoastră a tuturor actelor necesare şi/sau furnizarea întregului material al clientului şi al facilităţilor la timp, pentru a permite executarea comenzii şi/sau furnizarea serviciilor sau produselor.

9.2 Declinăm orice răspundere pentru întârzierea livrării produselor şi/sau a serviciilor cauzate, iar termenul de livrare nu constituie esenţa Contractului, decât dacă am convenit acest lucru în scris, folosind expresia exactă „timpul are importanţă esenţială” în documentaţia comenzii furnizate dumneavoastră înainte de plasarea comenzii.

9.3 Produsele şi serviciile pot fi livrate de noi înaintea datei de livrare ofertate.

9.4 Ne rezervăm dreptul de a face livrări parţiale prin livrarea de bunuri şi servicii în mai mult de o livrare.

9.5 Fără a aduce atingere caracterului general al aspectelor de mai sus, termenul de livrare pentru bunuri şi servicii poate varia cu acordul ambelor părţi.

9.6 Dacă alegeţi să nu acceptaţi nicio ofertă pe care o facem pentru organizarea livrării către dumneavoastră, atunci, dacă nu s-a convenit contrariul în scris, dumneavoastră aveţi obligaţia să organizaţi ridicarea bunurilor şi/sau serviciilor în interval de trei zile de la notificarea noastră că acestea sunt pregătite pentru ridicare şi acceptaţi să percepem costuri suplimentare pentru depozitare pe termen mai lung în procent de 1% din valoarea comenzii pentru fiecare zi completă de stocare a produselor şi/sau serviciilor pentru maxim 100% din valoarea produselor.

9.7 Recunoaşteţi că este responsabilitatea dumneavoastră să verificaţi toate livrările înainte de a semna şi că avem dreptul să tratăm semnătura dumneavoastră (sau cea a agentului dumneavoastră ) ca o dovadă concludentă că toate produsele au fost livrate.

9.8 Se consideră că aţi acceptat produsele la livrare.

9.9 În cazul în care produsele sunt exportate din Regatul Unit atunci Contractul este guvernat de INCOTERMS (ediţia curentă) dacă este specificat în oferta noastră sau altă documentaţie de comandă.

9.10 Dacă ne furnizaţi o adresă de livrare incorectă sau incompletă şi, ca urmare, noi încercăm, dar nu putem efectua livrarea, putem considera că aţi anulat comanda. În acest caz, vom restitui preţul produselor, dar vom avea dreptul să păstrăm suma plătită pentru livrare.

9.11 Vom livra marfa comandată la adresa de livrare, pe care aţi furnizat-o la plasarea comenzii.

Risc

10.1 Riscul privind orice produse se transmite către dumneavoastră la momentul expedierii de la noi. Pentru a evita orice îndoială, riscul privind orice produse în timpul transportului, inclusiv daune sau pierderi parţiale sau totale de produse în tranzit, vă revine dumneavoastră şi vă recomandăm să încheiaţi o asigurare împotriva acestui risc.

Dreptul de proprietate

11.1 Dreptul de proprietate asupra oricăror produse cuprinse în fiecare lot nu este transmis către dumneavoastră decât la efectuarea plăţii integrale. Cu toate acestea, în ciuda expedierii şi a transmiterii riscului asupra produselor, titlul şi proprietatea asupra mărfurilor, inclusiv dreptul de proprietate legală şi efectivă, nu vă va fi transmis decât după primirea în numerar sau plata totală a sumelor plătite pentru produsele livrate.

11.2 Plata integrală a produselor include suma dobânzilor sau altor sume plătibile în conformitate cu termenii prezentului acord şi toate celelalte contracte dintre noi şi dumneavoastră în baza cărora au fost livrate.

11.3 Până la transmiterea dreptului de proprietate, veţi avea dreptul să utilizaţi produsele în desfăşurarea obişnuită a afacerii dumneavoastră , dar să păstraţi produsele în calitate de depozitar pentru noi, depozitându-le sau marcându-le astfel încât să poată fi identificate drept proprietatea noastră şi să încheiaţi o asigurare la valoarea lor de înlocuire desemnându-ne pe noi ca beneficiar. Oricând înainte ca dreptul de proprietate să fie transmis către client, să reintrăm în posesia întregii sau a unei părţi a produselor şi să reziliem dreptul Clientului de a utiliza sau de a comercializa bunurile, iar în scopul stabilirii ce produse deţinute de Client să avem acces în spaţiile în care acestea sau o parte din acestea sunt instalate, depozitate sau păstrate. Până când dreptul de proprietate este transmis, toate veniturile din vânzarea produselor vor fi păstrate în custodie pentru noi şi nu vor fi amestecate cu alte sume de bani sau plătite într-un cont bancar cu descoperire, fiind întotdeauna identificate ca aparţinând nouă. Vom avea dreptul de a menţine o acţiune pentru preţul oricărui produs, deşi proprietatea asupra acestora nu a trecut către dumneavoastră.

11.4 În cazul în care efectuaţi o plată în avans sau o plată parţială înainte de livrare, această plată nu este rambursabilă.

Garanţii şi răspundere

12.1 Orice recomandare sau declaraţie oferită de noi sau de angajaţii sau agenţii noştri către dumneavoastră, angajaţii sau reprezentanţii dumneavoastră cu privire la specificaţii, aplicaţii sau utilizări ale produselor, care nu este confirmată în scris pentru sau în numele nostru de unul dintre administratorii companiei noastre este urmată exclusiv pe propriul dumneavoastră risc şi, prin urmare, nu suntem responsabili pentru astfel de recomandări sau declaraţii neconfirmate de noi. Prin semnarea Contractului confirmaţi că nu vă bazaţi pe astfel de declaraţii neconfirmate şi că niciun aspect din Termenii de faţă nu afectează răspunderea părţilor pentru falsificări frauduloase.

12.2 În ceea ce priveşte fabricarea produselor de către noi, sunteţi prin prezenta de acord şi confirmaţi că:

12.2.1 toate produsele furnizate de noi au o calitate satisfăcătoare.

12.2.2 toate schiţele, greutăţile, dimensiunile, descrierile şi ilustraţiile conţinute în literatura de vânzări, grafice sau oferte sunt aproximative

12.2.3 produsele finite sunt o reprezentare mecanică a modelului original sau dorit şi nu reprezintă o imagine identică a materialului relevant pentru client;

12.2.4 Nu garantăm potrivirea oricărui grafic sau schiţă (care pentru evitarea oricăror îndoieli fac parte din materialul clientului), furnizate sub formă de fişier electronic sau prin reproducerea produselor finite furnizate de dumneavoastră din orice sursă; şi

12.2.5 orice culori şi desene sau modele vizualizate pe un ecran de computer pot varia uşor în funcţie de componentele hardware şi software folosite pentru proiectarea, modificarea sau afişarea design-ului, şi prin urmare, produsele furnizate de noi sunt reprezentări mecanice ale unei astfel de vizualizări.

12.2.6 Sunteţi mulţumiţi cu calitatea metodei de fabricaţie propuse utilizate la fabricarea produselor, exemplu prin controlul mostrelor pe care le-am produs pentru alţi clienţi pe care vi le vom furniza gratuit la cerere, înainte de lansarea comenzii.

12.2.7 Imaginile produselor afişate pe site-ul nostru sunt doar în scop ilustrativ şi pot diferi de produsele reale.

12.3 Garantăm că produsele vor corespunde cu specificaţiile la momentul expedierii şi pentru o perioadă de 12 luni de la expediere, în următoarele condiţii:

12.3.1 Nu avem nicio responsabilitate pentru pierderi, daune, costuri, cheltuieli sau alte pretenţii:

12.3.1.1 cu privire la orice defect de produs care decurge din instrucţiuni, recomandări, materialul clientului (inclusiv dar fără limitare la calitatea, tipul şi alte detalii) sau alte informaţii furnizate de dumneavoastră sau de către orice terţă parte în numele dumneavoastră şi care sunt incomplete, inexacte, ilizibile, nu mai sunt de actualitate, neconcordanţe sau sub formă greşită, sau apar în urma faptului că nu au sosit sau din orice altă vină a dumneavoastră;

12.3.1.2 cu privire la orice defect care rezultă din daune voite, neglijenţă, nerespectarea instrucţiunilor noastre (indiferent dacă sunt sub formă verbală sau în scris), utilizarea necorespunzătoare a produselor (inclusiv utilizarea la temperaturi anormal de mari sau mici, expunerea excesivă la lumina zilei, aplicarea pe suprafeţe care nu sunt netede, curate şi uscate), expunerea la acizi sau substanţe alcaline, depozitare incorectă sau modificarea produsului fără aprobarea noastră;

12.3.1.3 dacă preţul total pentru produse nu a fost achitat până la data scadentă pentru plată;

12.3.1.4 pentru materiale care nu au fost fabricate de noi, veţi avea dreptul de a beneficia numai de garanţia oferită nouă de producător.

12.3.2 O reclamaţie făcută de dumneavoastră, care se bazează pe defecte de calitate sau starea produselor sau de faptul că acestea nu corespund cu specificaţiile, va fi notificată (indiferent dacă livrarea este sau nu refuzată de dumneavoastră ) în termen de 3 zile de la data livrării sau în cazul în care defectul nu a fost vizibil la inspecţie în termen de 3 luni de la data livrării. În cazul în care nu faceţi notificarea în consecinţă, nu veţi avea dreptul să respingeţi produsele şi nu vom avea nicio răspundere pentru un astfel de defect, având obligaţia să plătiţi preţul ca şi cum produsele ar fi fost livrate şi executate în conformitate cu Contractul.

12.4 În cazul în care o reclamaţie valabilă cu privire la oricare dintre produse, care se bazează pe un defect de calitate sau pe starea produselor sau neîndeplinirea specificaţiilor acestora ne este notificată în conformitate cu termenele specificate în aceşti Termeni, la propria discreţie, avem posibilitatea:

12.4.1 de a înlocui şi/sau modifica produsele gratuit; sau

12.4.2 de a vă rambursa preţul produselor (sau o parte proporţională din preţ); sau

12.4.3 de a permite o reducere din valoarea facturată egală cu preţul produselor (sau o parte proporţională din preţ)

12.4.4 în acest caz nu vom avea nicio responsabilitate faţă de dumneavoastră.

12.5 Cu excepţia decesului sau a vătămării corporale cauzate de neglijenţa noastră sau de răspunderea pentru produsele şi/sau serviciile defecte conform Legii privind protecţia consumatorilor din 1987, nu vom fi răspunzători faţă de dumneavoastră din cauza unor declaraţii (cu excepţia cazului în care sunt false) sau garanţie implicită, condiţie sau alt termen, sau oricare obligaţii de drept comun sau în condiţiile exprese ale contractului, pentru pierderea profitului sau pentru orice pierdere sau daună indirectă, specială sau consecventă, costuri, cheltuieli sau alte cereri de despăgubire (indiferent dacă sunt cauzate de neglijenţa noastră, a angajaţilor sau agenţilor noştri) care decurge din sau în legătură cu furnizarea produselor şi/sau serviciilor (inclusiv întârzieri de livrare sau alte situaţii în care produsele şi/sau serviciile nu sunt furnizate în conformitate cu Contractul sau deloc) sau utilizarea acestora de către dumneavoastră.

12.6 În orice caz, răspunderea noastră pentru orice încălcare sau responsabilitate totală pentru orice serie de încălcări în cadrul sau în legătură cu contractul (cu excepţia situaţiilor de deces, vătămare corporală sau falsificare frauduloasă) nu trebuie să depăşească valoarea contractului sau suma recuperată de către noi la asiguratorii noştri în legătură cu încălcarea în cauză, oricare dintre acestea care este mai mare.

12.7 Sub rezerva Legii privind Termenii şi Condiţiile Contractuale Abuzive din 1977, toate celelalte garanţii, condiţii sau termeni exprese sau implicite din dreptul comun sau statut privind utilizarea, calitatea şi/sau adecvarea scopului sunt excluse în măsura posibilului din punct de vedere legal, inclusiv orice răspundere sau remediu pentru declaraţii incorecte fără intenţie sau din neglijenţă,

12.8 Recunoaşteţi că, din punct de vedere tehnic, este imposibil să oferim un site web fără defecte şi că nu ne luăm angajamentul să facem acest lucru. Sunteţi de acord că greşelile şi anumite circumstanţe aflate în afara controlului nostru pot conduce la lipsa temporară a site-ului nostru.

Reziliere şi consecinţe

13.1 Oricare dintre părţi poate pune capăt unui contract prin preaviz scris imediat, dacă cealaltă parte încalcă grav contractul şi nu a reuşit să remedieze încălcarea în termen de 30 de zile de la primirea preavizului scris de la cealaltă parte în acest sens.

13.2 La rezilierea contractului, indiferent de motiv, trebuie să ne achitaţi toate serviciile şi produsele fabricate pentru dumneavoastră pe baza quantum meruit.

Forţă majoră

14.1 Nu vom fi răspunzători faţă de dumneavoastră şi nu se consideră că am încălcat Contractul din cauza unor întârzieri în efectuarea sau nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile noastre în legătură cu produsele şi/sau serviciile, dacă o astfel de situaţie s-a datorat unei cauze dincolo de controlul nostru. Fără limitare la cele de mai sus, următoarele sunt considerate ca fiind cauze dincolo de controlul nostru rezonabil: calamităţi, explozii, inundaţii, furtună, incendiu sau accident; sabotaj, insurecţie, tulburări civile sau rechiziţii; legi, restricţii, reglementări, statute, interdicţii sau măsuri de orice natură din partea oricărei autorităţi guvernamentale, parlamentare sau locale; regulamente sau embargouri privind importul sau exportul; greve, blocaje sau alte acţiuni industriale sau litigii comerciale (care implică angajaţii noştri, sau terţi); dificultăţi în obţinerea materiilor prime, forţă de muncă, combustibilului, pieselor sau maşinilor; întreruperea alimentării cu energie electrică sau avarierea maşinilor sau lipsuri din partea furnizorilor sau subcontractanţilor noştri.

Dreptul dumneavoastră de anulare în conformitate cu regulamentele privind vânzarea la distanţă

15.1 Puteţi anula contractul în conformitate cu regulamentele privind vânzarea la distanţă, prin transmiterea unei notificări în cel mult 7 zile lucrătoare după livrarea produselor.
15.2 Nu puteţi anula contractul cu noi în conformitate cu regulamentele privind vânzarea la distanţă în cazul în care oricare dintre produse au fost desigilate sau au fost falsificate sau apar ca şi cum au fost folosite.

15.3 Dacă anulaţi contractul în conformitate cu regulamentele privind vânzarea la distanţă, trebuie să aveţi grijă de produse din momentul în care le primiţi până când ni le returnaţi.

15.4 Dacă anulaţi contractul în conformitate cu regulamentele de vânzare la distanţă trebuie să returnaţi produsele către noi pe propria cheltuială.

15.5 Dacă anulaţi contractul în conformitate cu regulamentele privind vânzarea la distanţă şi nu returnaţi produsele conform cerinţelor, este posibil să percepem costuri pentru recondiţionarea acestora.

Produse defecte

16.1 Conform definiţiei din termenii şi condiţiile de faţă, produse defecte înseamnă orice produse pe care vi le furnizăm şi care nu sunt conforme cu contractul. Produsele defecte nu includ bunurile care sunt defecte din cauza uzurii normale, deteriorare intenţionată, accident, neglijenţă din partea dumneavoastră sau a unui terţ, utilizate în alt mod decât în​ conformitate cu utilizarea preconizată, nerespectarea instrucţiunilor producătorului sau a instrucţiunilor noastre, sau orice modificare sau reparaţie efectuată fără aprobarea prealabilă a noastră sau a producătorului.

16.2 Aveţi obligaţia să ne anunţaţi cât mai curând posibil, dacă descoperiţi că bunurile sau produsele sunt defecte.

16.3 Site-ul nostru oferă detalii referitoare la modul în care trebuie să ne anunţaţi cu privire la produsele defecte şi privind modul în care se pot lua măsuri pentru rezolvarea problemei.

16.4 Dacă returnaţi produsele, deoarece credeţi că sunt defecte, este posibil să vă taxăm costul transportului în general, precum şi costurile şi cheltuielile suportate de noi în cazul în care se dovedeşte că produsele nu sunt de fapt defecte.

Returnarea produselor – generalităţi

17.1 Când ne returnaţi produsele, indiferent de orice motiv (de exemplu pentru că aţi anulat contractul în conformitate cu regulamentul privind vânzările la distanţă sau pentru că consideraţi că sunt defecte): 

17.1.1 Trebuie să vă asiguraţi că acestea sunt ambalate în mod corespunzător şi în siguranţă şi etichetate cu adresa noastră;

17.1.2 Sunteţi întotdeauna responsabili pentru daunele produse în tranzit, care se datorează ambalării incorecte sau inadecvate; şi

17.1.3 Sunteţi responsabili pentru orice daune sau pierderi produse în tranzit, în cazul în care vă ocupaţi dumneavoastră de organizarea transportului (şi nu prin serviciul nostru de curierat). 

Drept

18.1 Aceşti termeni şi condiţii, precum şi interpretarea, valabilitatea, sensul şi efectul oricărui contract încheiat între dumneavoastră şi noi sunt guvernate de legile din Anglia, indiferent de jurisdicţia în care aveţi sediul. Nu oferim nicio garanţie că informaţiile disponibile pe acest site respectă altă legislaţie, în afara celei valabile în Anglia.

18.2 Ambele părţi sunt de acord în mod irevocabil că instanţele din Anglia au competenţa exclusivă pentru soluţionarea oricărui litigiu care ar putea apărea din, în baza, sau în legătură cu aceşti termeni şi în acest scop supun în mod irevocabil toate litigiile jurisdicţiei instanţelor engleze. Locul derulării va fi în Anglia.
18.3 Titlurile din cadrul acestor termeni sunt introduse pentru uşurinţa de referinţă şi nu sunt destinate să facă parte sau să afecteze sensul sau interpretarea acestora.

18.4 Avem dreptul de a cesiona sau subcontracta oricărei terţe părţi drepturile şi/sau obligaţiile noastre (după caz) care rezultă din orice contract. Dumneavoastră nu aveţi dreptul să cesionaţi sau să transferaţi drepturile deţinute în baza contractului, decât cu acordul nostru scris prealabil. Niciun aspect din aceste condiţii nu este destinat şi nici nu conferă avantaje terţilor, nici în temeiul Legii privind contractele (drepturile terţilor) din 1999 nici în alt mod.

18.5 Orice notificare scrisă dată de oricare dintre părţi în conformitate cu aceşti termeni trebuie să fie în scris şi trimisă prin Royal Mail Special Delivery sau alt serviciu de livrare înregistrat similar la adresa părţii celeilalte la sediul social sau sediul principal de activitate sau la adresa notificată în conformitate cu această prevedere către partea care dă un preaviz şi se consideră că a fost transmisă în 2 zile de la data punerii la poştă.

18.6 Nicio renunţare din partea noastră la drepturile noastre privind încălcarea contractului de către dumneavoastră nu se consideră ca o renunţare la orice drepturi privind o încălcare ulterioară a aceleiaşi sau a oricărei alte prevederi. Drepturile şi remediile prevăzute în prezentul contract sunt cumulative (cu excepţia altor prevederi) şi nu exclud unele drepturi sau remedii acordate de lege.

18.7 Dacă o prevedere din aceşti Termeni este considerată de o instanţă sau altă autoritate competentă a fi invalidă sau inaplicabilă integral sau parţial, valabilitatea celorlalte prevederi din Contract şi restului prevederii în cauză, nu va fi afectată.

Global Hubb LTD

Unit A, Henfield Business Park, Henfield, West Sussex, BN5 9SL, Regatul Unit
[email protected]
0844 854 9932

Suport

Juridic

Buletin informativ

Înscrieţi-vă pentru a fi primul care primeşte ultimele noutăţi şi promoţii

Derulare în sus